Graduate School of Science and Technology
Kumamoto University
2-39-1 Kurokami, Chuo-ku,
Kumamoto 860-8555, Japan
Phone:+81-96-342-3513,
Fax:+81-96-342-3510
HOME->Research Activities
Research Activities

Doctoral Course

Science Mathematics
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Hironobu KIMURA
Naoya SUMI
Hirofumi YAMADA
   

Physics
Professor Associate Professor Senior Professor Assistant Professor
Shinya HOSOKAWA
   

Chemistry
Professor Associate Assistant Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Shinnichi OOHIRA
 
Kimiyoshi IKEMI
Ryou OOTANI
Sachie ARAE
Asami FUNATSU

Earth and Environments
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Hisayoshi YOKOSE
Tetsuji ONOUE
 
Satoko ISHIMARU

Biological Sciences
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Masayuki TAKAMIYA
Akiko SOEJIMA
Shunji IZUTA
Katsuaki TAKECHI
Kou ETO
Yuki NAKAYAMA
 

New Frontier
Sciences
New Frontier Sciences
Advanced
Technology
Applied Chemistry and Biochemistry
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Tetsuya KIDA
Takuro NIIDOME
Tsuyoshi FUKAMINATO
 
Hinokuma SATOSHI
Yusuke KITAMURA
Sunnam KIM
Satoshi WATANABE

Materials Science and Engineering
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Youji MINE
Mitsuhiro MATSUDA
Takeshi HASHISHIN
 
Abdullaeva ZHYPARGUL

Advanced Mechanical Systems

Intelligent Mechanical Systems
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Hidenori TERASAKI
Yuuta NAKASHIMA
Kei NAKATSUMA

Computer Science
and
Electrical Engineering
Computer Science and Communication Engineering
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Yasushi SAKURAI
Hyo ASHIHARA
Morihiro KUGA
 
Yuuki MANABE
Yasuko MATSUBARA

Frontier Technology for Energy and Devices
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Yusui NAKAMURA
Makiko KOBAYASHI
 

Human and Environmental Informatics
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Toshirou MATSUDA
 
Masayuki TANABE

Applied Mathematics
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Shuuya Chiba

Architectural
and
Civil Engineering
Environmental Conservation Engineering
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Gouzou TUJIMOTO
Takehide HAMA
 
Hiroaki ITO

Environmental Management and Planning
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Mitsuhiro SHIGEISHI
Akira KASAI
Toshio FUJIMI
Tomoko MINAGAWA
Yukiko TAKEUCHI
Kouzou ONOUE
   

Architecture and Environment Planning
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Masahito TAKATA

Building Materials and Structures
Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Eriko TOMOKIYO
 
Makoto YAMAGUCHI
Ayumi SATOMaster's Course

Science Mathematics
Physics
Chemistry
Earth and Environments
Biological Sciences
Applied Chemistry and Biochemistry -
Mechanical System Engineering -
Civil and Environmental Engineering -
New Frontier Sciences Pulsed Power Science
Life and Environmental Sciences
Nano Science and Technology
Materials Science and Engineering -
Computer Science and Electrical Engineering -
Architecture -